Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerroutes vmbo-mbo

Snel starten

Nieuwe experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo
In 2014 gaan twee nieuwe geïntegreerde leerroutes voor vmbo-mbo van start:
  • De Vakmanschaproute: deze wordt ingericht voor leerlingen van de bb en de kb en leidt tot een diploma van een basisberoepsopleiding (mbo-2) voor zowel bol als bbl.
  • De Technologieroute: deze wordt vooral ingericht voor leerlingen van de gl en de tl en leidt tot een diploma van een middenkaderopleiding (mbo-4).

Op weg naar een leerplankader

Om de samenwerkingsverbanden te helpen bij de aanvraag en de verdere ontwikkeling van deze leerroutes heeft SLO een vragenlijst ontwikkeld. Alle antwoorden op deze vragen vormen gezamenlijk het leerplankader en worden weergegeven in de vorm van een rapportage. Indien u vragen (nog) niet kunt beantwoorden, treft u in 'Voorbeelden aanpak leerplanontwikkeling vakmanschaproute' of 'Voorbeelden aanpak leerplanontwikkeling technologieroute' een aantal adviezen. Per advies zijn steeds één of meerdere subvragen, aanpakken en informatiebronnen opgenomen om tot een passend antwoord te komen.

De rapportage en de 'Voorbeelden aanpak leerplanontwikkeling voor de vakmanschap- respectievelijk technologieroute' kunnen het samenwerkingsverband vervolgens helpen om:
  • een aanvraagformulier 'experimenteerstatus' in te vullen;
  • gemeenschappelijke afspraken vast te leggen;
  • kaders te bieden aan ontwikkel-, opleidings- of docententeams.

Naar de vragenlijsten