Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Snel starten

Colofon
 
Waarom een vragenlijst
Met behulp van de vragenlijst worden samenwerkingsverbanden op een structurele manier geholpen bij de samenstelling en vormgeving van één of meerdere opleidingen die zij binnen de Vakmanschaproute of de Technologieroute willen aanbieden.
 
De beantwoording leidt tot een leerplankundig kader waarmee:
  • ontwikkel- of docententeams inhoudelijk aan de slag kunnen. Zij kunnen op basis van de antwoorden (de kaders) de opleiding inhoudelijk vormgeven.
  • het management van het samenwerkingsverband vervolgafspraken kan maken, zowel binnen de eigen school, als in het samenwerkingsverband. De rapportage kan tevens dienst doen als borgingsinstrument voor gemaakte afspraken tussen vmbo-mbo en eventueel bedrijfsleven.
  • een samenwerkingsconvenant inhoudelijk gedekt kan worden.
 
Samenhang met aanvraagprocedure experimenteerstatus
Om één of beide leerroutes te mogen aanbieden kunnen samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) / Maatwerk Uitvoering Onderwijsbeleid (MUO) voor een experimenteerstatus 'Vakmanschaproute' en/of 'Technologieroute'. De vragenlijst is daarom afgestemd met de aanvraagprocedure van DUO/MUO. Een aantal antwoorden uit deze vragenlijst kan het samenwerkingsverband overnemen in het aanvraagformulier van DUO/MUO.
 
Totstandkoming vragenlijst
De vragenlijst met rapportage en de 'Voorbeelden aanpak leerplanontwikkeling voor de vakmanschap- respectievelijk technologieroute' zijn tot stand gekomen in opdracht van OCW en in afstemming met DUO/MUO.
 
Meer informatie
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met SLO, telefoon nummer 053-4840663.